Realizacje

2023

✔ Termomodernizacja 6 bloków mieszkalnych (nr 35, 37, 39, 41, 43, 45) przy ul. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17 Spółdzielni ZODIAK

✔ Roboty remontowe wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 2 w Rzeszowie

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalu usługowym w Krakowie przy ul. Rajskiej 24

✔ Realizacja robót instalacyjno-budowlanych dla inwestorów prywatnych.

2022

✔ Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr 14, 16, 18 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17 Spółdzielni ZODIAK.

✔ Termomodernizacja 15 bloków mieszkalnych przy ul. Paderewskiego (1a-3f) w Rzeszowie Spółdzielni ZODIAK.

✔ Termomodernizacja 6 bloków mieszkalnych (nr 35, 37, 39, 41, 43, 45) przy ul. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17 Spółdzielni ZODIAK.

✔ Przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej w pomieszczeniach Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 17.

2021

✔ Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku wielorodzinnym przy ul. Króla Augusta 27 w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. wraz z remontem instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piastów 7 w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Piastów 9 w Rzeszowie.

✔ Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr 26, 28, 30 przy Al. Krzyżanowskiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17 Spółdzielni ZODIAK.

2020

✔ Budowa wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji wraz z częściową przebudową instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 2a w Rzeszowie.

✔ Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 2a w Rzeszowie.

✔ Montaż kompaktowych węzłów dwufunkcyjnych wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o. i c.w.u. dla 3 budynków wielorodzinnych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

✔ Budowa wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji wraz z częściową przebudową instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Króla Augusta 27 w Rzeszowie.

2019

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów 1, 2, 3 i Bohaterów 30 w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji wraz z częściową przebudową instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Lisa Kuli 9 w Rzeszowie.

✔ Montaż kompaktowych węzłów dwufunkcyjnych wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o. i c.w.u. dla 6 budynków wielorodzinnych oraz kompaktowych węzłów jednofunkcyjnych dla 2 budynków usługowych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

✔ Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku wielorodzinnym przy ul. Lisa Kuli 9 w Rzeszowie.

2018

✔ Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 7 w Rzeszowie.

✔ Budowa indywidualnych węzłów cieplnych na potrzeby c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynkach wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 9, 11, 13 i 15 w Rzeszowie.

✔ Budowa wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji wraz z częściową przebudową instalacji gazu w budynkach wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 9, 11, 13 i 15 w Rzeszowie.

✔ Modernizacja układu przygotowania c.w.u. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w lokalizacji Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 1.

✔ Remont części zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Rzeszowie.

✔ Remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 36 w Rzeszowie.

✔ Montaż kompaktowych węzłów dwufunkcyjnych wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o. i c.w.u. dla 10 budynków wielorodzinnych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2017

✔ Budowa węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. wraz z zasilaniem węzła w zimną wodę w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 1 w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji wraz z częściową przebudową instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 1 w Rzeszowie.

✔ Remont części zaplecza kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Rzeszowie.

✔ Remont zaplecza kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Rzeszowie.

✔ Montaż kompaktowych węzłów dwufunkcyjnych wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o. i c.w.u. dla 13 budynków wielorodzinnych oraz 3 budynków usługowych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

✔ Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w budynku wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 18 w Rzeszowie.

✔ Budowa wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji wraz z częściową przebudową instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 7 w Rzeszowie.

2016

✔ Wykonanie zamiany istniejącego układu podwyższania ciśnienia – wspólnego dla dwóch budynków – na dwa odrębne zestawy hydroforowe wraz z robotami adaptacyjnymi instalacji wody zimnej oraz adaptacją instalacji p.poż. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lenartowicza 10 w Rzeszowie.

✔ Montaż i uruchomienie dwóch kompaktowych węzłów cieplnych w budynku IOS Grupa Azoty w Tarnowie.

✔ Wykonanie przebudowy węzła cieplnego dla Zakładu Patomorfologii i Warsztatów Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

✔ Roboty remontowe istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Publicznego Przedszkola nr 17  w Rzeszowie.

✔ Remont części zaplecza kuchennego w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 w Rzeszowie.

✔ Montaż kompaktowych węzłów dwufunkcyjnych wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o. i c.w.u dla 6 budynków wielorodzinnych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2015

✔ Wprowadzenie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego oraz podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do węzła w budynku wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 79 w Rzeszowie.

✔ Remont kuchni i części zaplecza kuchennego w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 w Rzeszowie.

✔ Wymiana zestawu hydroforowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Jabłońskiego w Rzeszowie.

✔ Modernizacja Salonu Muzycznego RIFF przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.

✔ Remont szatni w Hali Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego w Rzeszowie.

✔ Remont schodów wewnętrznych w budynku Przedszkola Publicznego nr 19 w Rzeszowie.

✔ Realizacja licznych robót instalacyjno-budowlanych dla inwestorów prywatnych.

2014

✔ Wprowadzenie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego oraz podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do węzła w budynku wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 79 w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań w szachtach instalacyjnych klatek schodowych, węzłów c.w.u. oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Staszica 17.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań w szachtach instalacyjnych klatek schodowych, węzłów c.w.u. oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Fredry 7.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań w szachtach instalacyjnych klatek schodowych, węzłów c.w.u. oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Langiewicza 16.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań w szachtach instalacyjnych klatek schodowych, węzłów c.w.u. oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Langiewicza 14.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań w szachtach instalacyjnych klatek schodowych, węzłów c.w.u. oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Lenartowicza 10.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań w szachtach instalacyjnych klatek schodowych, węzłów c.w.u. oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Lenartowicza 8.

2013

✔ Modernizacja węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Klonowej w Rzeszowie.

✔ Wymiana rozdzielacza cieplnego na indywidualny węzeł cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi w budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Krzyżanowskiego 20 w Rzeszowie.

✔ Wprowadzenie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu,przebudowa kominów, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego oraz podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do węzła w budynku wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie.

✔ Wykonanie białego montażu w budynku Domu Spokojnej Starości w Zarzeczu.

✔ Wykonanie instalacji wewnętrznych dla inwestorów prywatnych.

2012

✔ Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku Domu Spokojnej Starości w Zarzeczu.

✔ Wykonanie kanału ciepłowniczego dla budynku pawilonu penitencjarnego typu zamkniętego na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie.

✔ Roboty budowlano-montażowe kanału podpodłogowego do rozprowadzenia instalacji w budynku pawilonu penitencjarnego typu zamkniętego na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań (w szachtach instalacyjnych) klatek schodowych oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Sportowej 10.

✔ Modernizacja i remont instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi robotami instalacyjno-budowlanymi w Przedszkolu nr 19 przy ul. Krzyżanowskiego w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań (w szachtach instalacyjnych) klatek schodowych oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Sportowej 6.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań (w szachtach instalacyjnych) klatek schodowych oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Sportowej 8.

2011

✔ Wykonanie przebudowy węzła wymiennikowego centralnego ogrzewania w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie.

✔ Wykonanie instalacji gazowej z montażem kotłów gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie.

✔ Dostawa i montaż węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radiowej w Warszawie.

✔ Wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią o mocy 300 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jazowej w Rzeszowie.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań (w szachtach instalacyjnych) klatek schodowych oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Sportowej 12.

✔ Zespół budynków wielorodzinnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej – wykonanie wszystkich wewnętrznych instalacji wraz z kotłownią gazową.

2010

✔ Roboty remontowo-budowlane w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych – przebudowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w zakresie wszystkich instalacji sanitarnych.

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u., cyrkulacji podejść ciepłej wody do mieszkań (w szachtach instalacyjnych) klatek schodowych oraz zasilania węzłów zimną wodą w piwnicach bloku mieszkalnego przy ul. Sportowej 17.

✔ Roboty remontowe węzła cieplnego w budynku Zakładu Karnego w Rzeszowie.

2009

✔ Wykonanie węzła wymiennikowego wysokotemperaturowego o mocy 2000 kW w Zakładzie Produkcyjnym MAKARONY Polskie S.A. w Rzeszowie.

✔ Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 300 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie.

✔ Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wykonanie układu zmieszania pompowego w węźle A2, wykonanie docelowego przyłącza instalacji c.o. do węzła A1 oraz rozdziału przesyłu ciepła na budynek A i B Politechniki Rzeszowskiej przy ul. W. Pola.

✔ Rozbudowa terminala pasażerskiego w PL Rzeszów Jasionka – wykonanie wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic w rozbudowanej części terminala pasażerskiego.

2008

✔ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią wodną gazową niskotemperaturową o mocy 80 kW w budynku kościoła parafialnego pw Św. Trójcy w Czudcu.

✔ Wymiana kotłów parowo-wodnych na opalane gazem o łącznej mocy 840 kW oraz wykonanie wewnętrznej sieci gazowej na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

✔ Wykonanie kotłowni wodnej gazowej o mocy 200 kW na terenie Zakładu Karnego w Chmielowie.

✔ Remont kotłowni parowej o mocy 320 kW z kompleksową wymianą urządzeń i armatury w Zakładzie Karnym w Chmielowie.

✔ Wykonanie kotłowni o mocy 280 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Arkuszowej w Warszawie.

2007

✔ Wykonanie węzła wymiennikowego o mocy 500 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Sportowej wraz z montażem mini węzłów co. / c.w.u typu Logoterma, w 36 mieszkaniach budynku ( og. Ilość – 117mieszkań) oraz wykonanie wewnętrznych. instalacji c.o., c.w.u., i wod.-kan. dla powyższych mieszkań.

✔ Roboty instalacyjno-budowlane w mieszkaniach budynku wielorodzinnego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego – wymiana kotłów c.o. z zamkniętą komorą spalania oraz montaż systemów kominowych.

✔ Remont instalacji wodnej wraz z dostawą armatury w pawilonach zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

2006

✔ Wykonanie modernizacji komory cieplnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Sportowej.

✔ Dostawa i montaż węzła wymiennikowego o mocy 450 kW wraz z niezbędnymi przyłączami w budynku wielorodzinnym przy ul. Pirenejskiej w Warszawie.

✔ Wykonanie kotłowni wodnej na paliwo stałe o mocy 1735 kW , sieci ciepłownicza, instalacji technologicznych suszenia drewna i ogrzewania pomieszczeń w budynkach suszarni drewna na terenie Zakładu Drzewnego w Bachórcu k/Dynowa.

2005

✔ Wykonanie węzła wymiennikowego wysokotemperaturowego o mocy 1600 kW w budynku Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

✔ Wykonanie kotłowni gazowej niskotemperaturowej o mocy 90 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lazurowej 173 w Warszawie.

2003

✔ Wykonanie kotłowni gazowej niskotemperaturowej o mocy 860 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lazurowej 183 w Warszawie.