Nasza oferta obejmuje:

Usługi instalacyjne dla inwestorów komercyjnych
i prywatnych:

montaż technologicznych kotłowni wodnych nisko-temperaturowych,
montaż kotłowni parowych,
montaż węzłów technologicznych wysoko – i nisko temperaturowych,
montaż wewnętrznych instalacji grzewczych, wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych
montaż instalacji solarnych.

Sprzedaż hurtową i detaliczną z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej:

grzejniki płytowe, łazienkowe i dekoracyjne
kotły c.o. i zasobniki c.w.u.
systemy solarne
armatura grzewcza
automatyka
pompy
ciepłomierze i wodomierze
materiały instalacyjne
ceramika i armatura sanitarna